‘Privacyverklaring’ - Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

gdpr logoOm als instelling voor schuldbemiddeling (erkenningsnummer 14AF/74/03029) onder de rechtsvorm van een vereniging van publiek recht een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). (link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL)

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens in het kader van onze wettelijke verplichtingen en dit voornamelijk binnen ons gerechtelijk mandaat als schuldbemiddelaar op basis van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling. Buiten de wettelijke verplichtingen kan dit enkel met jouw toestemming, in uitvoering van een overeenkomst met jou, voor de goede vervulling van onze taak, met een duidelijk en gerechtvaardigd doel of bij vitaal belang.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. De organisatie wisselt je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de hiervoor geldende wetgeving inzake bewaartermijnen. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en hierover verder toelichting te krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid kunnen wij hier niet altijd gevolg aan geven

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zal steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief naar: Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. De privacyverklaring ligt ook ter beschikking op kantoor en kan op eenvoudig verzoek aan jou worden overgemaakt. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland