Na betaling van de schulden overeenkomstig de aanzuiveringsregeling, spreekt de rechter een eindvonnis uit. De collectieve schuldenregeling neemt dan definitief een einde.
Indien u uw verplichtingen evenwel niet nakomt of niet te goeder trouw meewerkt aan de procedure (bijvoorbeeld geen werkbereidheid, achterhouden van inkomsten, maken van nieuwe schulden etc.) kan de rechter een herroeping uitspreken van de collectieve schuldenregeling. In dit geval hernemen de schuldeisers hun rechten tot invordering van de schulden (beslag op inboedel, beslag op loon, ...).

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland