Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die een persoon met ernstige financiële moeilijkheden in staat stelt zijn schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat hijzelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden (artikel 1675/3 Gerechtelijk Wetboek).

 

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland